بازار خيريه نوروز

در تاريخ ٢٢ فوريه ٢٠١٤ اولين بازار خيريه در شهر هامبورك برگزار شد. اين بازار خيريه با كمك دستان ياريگر بسيارى و با موفقيت برپا شد. در كنار غرفه هايى شامل خوراكى هاى خوش طعم ايرانى، مربا، ترشى و شيرينى و كيك هاى خانگى و برنامه هاى متنوع جهت سرگرمى حاضران به همراهى كودكان زيادى در سنين مختلف كه با شوق بسيار و براى كمك به همنوعان خود در بهتر برگزار شدن اين جشن به ما كمك كردند. علاقمندان زيادى كه از راه هاى دور و نزديك و براى كمك به كودكان مبتلا به سرطان در اين برنامه شركت كردند.

ادامه مطلب: بازار خيريه نوروز

  • 1
  • 2