كنسرت گروه موسيقى آوا

در تاريخ ١٨ آگوست ٢٠١٣ گروه موسيقى آوا، متشكل از جوانان با استعداد و خير ايرانى ، براى حمايت از كودكان مبتلا به سرطان در Goldbekhaus كنسرت خود را با همكارى انجمن IKKH اجرا كرد كه با استقبال و تشويق بسيار حضار همراه بود. انجمن IKKH اميدوار است كه در آينده مجددا با اين گروه هنرمند همكارى داشته باشد.

DSC 02728

DSC 02741

DSC 02742

DSC 02743

DSC 02744