بازار خيريه نوروز

در تاريخ ٢٢ فوريه ٢٠١٤ اولين بازار خيريه در شهر هامبورك برگزار شد. اين بازار خيريه با كمك دستان ياريگر بسيارى و با موفقيت برپا شد. در كنار غرفه هايى شامل خوراكى هاى خوش طعم ايرانى، مربا، ترشى و شيرينى و كيك هاى خانگى و برنامه هاى متنوع جهت سرگرمى حاضران به همراهى كودكان زيادى در سنين مختلف كه با شوق بسيار و براى كمك به همنوعان خود در بهتر برگزار شدن اين جشن به ما كمك كردند. علاقمندان زيادى كه از راه هاى دور و نزديك و براى كمك به كودكان مبتلا به سرطان در اين برنامه شركت كردند.
  
ما از كسانى كه  در تهيه و تدارك خوراكى ها وتنوع بخشيدن به بوفه غذا و غرفه ها به ما يارى رساندند صميمانه سپاسگزاريم، بدون يارى اين عزيزان برپايى چنين بازارى امكانپذير نبود. همچنين تشكر ويژه از رستوران شيراز در هامبورك،
Sharifi Mittelmeer-Spezialitäten
شركت بازارچه هامبورك وشركت زعفران سحرخيز مشهد كه با اهدا اجناس خود به بهتر برپايى بازار كمك كردند.
سفره هفت سين بسيار زيبايى نيز حال و هواى نوروزى به اين بازار بخشيده بود.
كمك هاى جمع آورى شده در اين روز بالغ بر ٣٦٠٠ يورو گرديد.

Wohltaetigkeitsbasar 001

Wohltaetigkeitsbasar 002

Wohltaetigkeitsbasar 003

Wohltaetigkeitsbasar 004

Wohltaetigkeitsbasar 005

Wohltaetigkeitsbasar 006

Wohltaetigkeitsbasar 007

Wohltaetigkeitsbasar