چگونه ميتوانم كمك كنم؟

ميتوانم كمك كنم؟
 
 با سپاس از علاقه شما برای کمک به کودکان مبتلا به سرطان،
شما می توانید کمک های نقدی خود را از طریق واریز وجوه به حساب بانکی انجمن جهت حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، اهدا نمایید. همچنين حواله از طريق Paypal نيز امكان پذير ميباشد.
 

Iranische Kinderkrebshilfe e.V.
IBAN:DE27200505501353133638
BIC: HASPDEHHXXX

 
 
قلك
 
در صورت تمايل ميتوانيد با پرداختى ١٠ يورو صاحب يكى از قلك هاى اين انجمن شده و آنرا در منزل يا در محل كار خود گذاشته و به جمع آورى كمك اقدام نموده و هر زمان كه خود شما مايل هستيد ميتوانيد وجوه جمع شده در قلك خود را به حساب انجمن واريزنماييد. 
 
دريافت رسيد ساليانه براى ارائه به اداره ماليات
 
چنانچه مايل به دريافت رسيد وجه پرداختى خود هستيد، لطفا درموقع واريز مبلغ مورد نظر،  حتما آدرس پستى خود را قيد فرماييد تا بتوانيم رسيد شما را برايتان ارسال نماييم. لازم به ذكر است كه مورد فوق شامل مبالغ بالاى ١٠٠ يورو در سال ميباشد و براى اداره ماليات ،مبالغ پايين تر از اين رقم، رسيد بانك شما كافى ميباشد.
 
ما بسيار علاقمنديم تا به كمك شما، حلقه ياران و حاميان اين موسسه خيريه را گسترش دهيم.در اين مسير به هر كمكى نيازمنديم. به طور مثال اگر شما با اين موسسه يا خيريه محك آشنايى داريد، ميتوانيد دوستان و اشنايان خود را از وجود چنين موسساتى آگاه كنيد. تنها در كنار هم ميتوانيم موثر عمل كرده و به هدفى مثبت برسيم.
 
انجمن كمك به كودكان مبتلا به سرطان ايران تا كنون توانسته كمك هاى مالى قابل توجهى به بيمارستان محك ارسال نمايد كه اين كمك ها از راه هاى مختلف مانند: كمك هاى نقدى خيران، وجوه جمع شده از قلك هاى خيران و نيز با بر پايى برنامه هاى متفاوت و بازارچه هاى نوروزى جمع اورى شده است.
 
 
راه هاى تماس با ما
 
Telefon: 040 - 23 99 45 57
Mobil: 0160 - 93 88 86 68
Fax: 040 - 23 99 45 56
Email: info@ikkh.de
Web: www.ikkh.de
Facebook: facebook.com/ikkh.hamburg

 

حمايت مالى خيران 

سالجمع كمك ها
2009 0 EUR
2010 450,- EUR
2011 9.434,78 EUR
2012 14.775,88 EUR
2013 20.538,88 EUR

2014

27.660,02 EUR

2015 34.550,57 EUR
2016 45.135,71 EUR
2017 66.159,03 EUR
2018 81.805,38 EUR

 

 

رسيدهاى پرداخت شده به بيمارستان محك

MAHAK Spendenquittung 20190303 engl

 

 

MAHAK Spendenquittung 20190302 engl

 

MAHAK Spendenquittung 20190114 engl

MAHAK Spendenquittung 20181117 engl

 

MAHAK Spendenquittung 20181103 englMAHAK Spendenquittung 20180724 engl

MAHAK Spendenquittung 20180509 engl

 

 

 

MAHAK Spendenquittung 20180404 engl

IKKH 25000

Thank you letter

MAHAK Spendenquittung 20170731 engl

 

MAHAK Spendenquittung 20170523 engl

1

MAHAK Spendenquittung 20161214 engl

 

MAHAK Spendenquittung 20161026 engl

MAHAK Spendenquittung 20160514 englscan0010

 

 

نامه تشكر

 

Attachment 1thankou letter 20 9 2015MAHAK Spendenquittung 20150614 engl

MAHAK Spendenquittung 20150504 engl

MAHAK Spendenquittung 20150316 engl

 

MAHAK Spendenquittung 20141220 engl

MAHAK Spendenquittung 20141007 engl

MAHAK Spendenquittung 20140713 engl-page-001

mahak05032014

mahak12022014

spendenquittung31082013

spendenquittung06102012

spendenquittung17062012

spendenquittung16062012

spendenquittung09102011

spendenquittung30052011